'IN LIMBURGS LICHT'

Exposities Reageer... »

In Limburgs licht is de titel van de kunst die momenteel de expositieruimte van gemeentemuseum Het Land van Thorn siert. Een viertal Limburgse kunstenaars; Jos Solberg, Helma Cauberg, Truus Houben en Monique Lipsch laten bij de bezoekers een indruk achter op welke manier zij hun kijk op de wereld vorm geven. De zoektocht naar samenhang in de expositie leidt tot succes als u de kunstenaars zelf laat vertellen over hun werk, dat in het vroege voorjaar, het Thornse Museum nóg meer kleur, sfeer en inhoud verschaft. Reflectie als samenvattend begrip, zeker, maar ook het toeval, dat de geest en de handen van de kunstenaars streelde en het werk aan de muren en op de sokkels verrassend uit de hoek laat komen. Die overtuiging beklijft, als je met open ogen 'In Limburgs licht' kijkt...

Navenant 2014

SCHILLER

Algemeen Reageer... »

In zijn 'Brieven over de esthetische opvoeding van de mens' vraagt Schiller zich af waarvoor kunst dient. Hij begint met een onderscheid te maken tussen twee aspecten van de menselijke natuur. Het eerste noemt hij de zintuiglijke toestand, waarmee hij de spontane, emotionele kant bedoelt die kinderen (nog) hebben. Het tweede noemt hij de toestand van de rede, een rationele, geordende en logische manier van kijken naar de wereld, zoals filosofen die vaak hebben. Schiller ging ervan uit dat zijn tijdgenoten, psychologisch gezien, innerlijk verdeeld waren; ze hadden het er, volgens hem, moeilijk mee de twee aspecten van hun natuur te integreren en dat is precies de plaats waar kunst ten tonele verschijnt, want voor Schiller was kunst het beste middel om de natuurlijke en zintuiglijke kant van de mens te verenigen met de rationele. De kunst kan mensen die het ene of het andere temperament missen ertoe aanzetten om meer afgeronde individuen te worden. 'Men kan de zintuiglijke mens alleen maar rationeel maken door hem eerst esthetisch te maken', zei hij en hij voegde eraan toe: 'alleen het aanschouwen van schoonheid maakt van de mens één geheel, omdat zijn beide naturen ermee overeenstemmen'...

KUNSTWENS

Algemeen Reageer... »

De Limburgse Kunstkring is in het kader van sociaal maatschappelijke betrokkenheid een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Kunstwens en het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Leden van de Limburgse Kunstkring stellen zich beschikbaar om de 'kunstwens' van ernstig zieke kinderen te honoreren door individueel of in groepsverband deze kinderen, op aanvraag, te begeleiden bij het maken van een persoonlijk kunstwerk(je). Dit kan plaatsvinden in het ziekenhuis, bij het kind thuis of in het atelier van de kunstenaar. Ondersteund door de kunstenaar kan het kind dan een eigen idee uitwerken in de gewenste vorm en materiaal. Ook kunnen er schilder-middagen worden georganiseerd op de afdeling oncologie van het Academisch Ziekenhuis, waarbij dan ook enkele leden van de Limburgse Kunstkring aanwezig zijn.

BRAIN ART

Activiteiten Reageer... »

In samenwerking met Zorgcentrum de Eghte, Alzheimer Nederland en de gemeente Echt zijn afspraken gemaakt om dementie als thema te gebruiken voor een (mobiele) expositie die samengesteld gaat worden door 15 leden van de Limburgse Kunstkring. In de geformuleerde uitgangspunten voor de te maken kunstwerken wordt aangegeven dat deze bij voorkeur een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe m.b.t. dementie in onze samenleving. Het bespreekbaar maken van het ziektebeeld en inzicht geven in de gevolgen daarvan, maar ook maatschappelijke betrokkenheid, liefdevolle verpleging of het bieden van mantelzorg zijn onderwerpen die mogelijk kunnen leiden tot een kunst-zinnige verbeelding van het onderwerp. Het is de bedoeling dat deze (reizende) expositie een bijdrage gaat leveren aan symposia en themadagen van Alzheimer Nederland en aan educatieve op de doelgroep gerichte activiteiten in regionale en provinciale Zorgcentra. Er wordt naar gestreefd om dit zorg-kunst-project te starten met een expositie op 21 september 2014 in het gemeentehuis van Echt.    

NEXT LIFE II

Exposities, Activiteiten Reageer... »

Na de première van de thema-expositie 'Next Life' in kasteel Aerwinkel, komt er een tweede kans voor het publiek om zich te laten inspireren door de beeldende visualisering van de mondiale plastic-afval-problematiek, recycling en  creatief hergebruik van verpakkingsmateriaal. Gedurende ons hele leven zijn we bezig met een traject van verwerking en recycling. Het heden komt voort uit een cultuur die aan ons is overgedragen en die door elke generatie telkens opnieuw getransformeerd en vernieuwd wordt. Artistiek hergebruik van verpakkingsmaterialen kan ook gezien worden als een reactie op het ongeremd consumeren in onze overvloedige welvaartsmaatschappij. Ook de kunstenaars van de Limburgse Kunstkring die met dit 'brugproject' aan de slag gingen, zijn zich zeer bewust van deze problematiek. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe we naar onze 'omgeving' kijken en hoe we in de 'afvalberg' objecten met een (rest)waarde kunnen herkennen, opnieuw 'vorm en inhoud' geven en vervolgens tot 'kunst' verheffen...

Dit is te zien en te beleven in Galerie 3G - Steenweg 67B te Sittard van 18 april t/m 3 mei 2014 - elke vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur en de Vernissage is gepland op maandag 21 april om 15.00 uur! 

Contact / Help. ©2019 by Theo Solberg. Photo gallery software.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / EvoFactory.